சமூக அறிவியல் (Social sciences) (6th to 12th) 10000 Questions

TNPSC Group 2 & 2A, 4 (VAO), EO4எந்தவித கட்டண பயிற்சி மையத்திற்கு செல்லாமல் படிக்கும் எனது சகோதர சகோதரிகளுக்கு மட்டும் minnal vegam
MINNAL VEGA KANITHAM FREE ONLINE TEST

8 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல்


6 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல்


1. மாபெரும் சிந்தனையாளர்களும் புதிய நம்பிக்கைகளும்

2. தேசிய சின்னங்கள்

3. இந்திய அரசமைப்புச் சட்டம்

4. குடித்தலைமையில் இருந்து பேரரசு வரை,

5. வளங்கள்

6. பொருளியல் – ஓர் அறிமுகம்

7. பண்டைய கால தமிழகத்தில் சமூகமும் பண்பாடும்: சங்ககாலம்

8. பேரரசுகளின் காலம்: குப்தர், வர்த்தனர்.


1. பேரண்டம் மற்றும் சூரியக்குடும்பம்

2. நிலப்பரப்பும் பெருங்கடல்களும் 3.பன்முகத்தன்மையினை அறிவோம்

4. சமத்துவம் பெறுதல்

5. வட இந்தியாவில் வேதகால பண்பாடும் தென்னிந்தியாவில் பெருங்கற்காலப் பண்பாடும்


1. தென்னிந்திய அரசுகள்

2. பேரிடரை புரிந்து கொள்ளுதல் & மக்களாட்சி

3. உள்ளாட்சி அமைப்பு – ஊரகமும் நகர்புறமும் & சாலை பாதுகாப்பு
7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல்